Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych

Wiadukt w Terespolu gotowy

Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do paramentów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Ostrołęka, o łącznej długości 11,210 km