Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami.

Na całej trasie zaprojektowano 7 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Krusin, Lisewo, Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych.

W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych na całym zmodernizowanym odcinku o długości około 29 km powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe.

Wartość projektu: 164.587.776,73 zł

Wkład funduszy europejskich (RPO WK-P 2014-20): 139.899.610,22 zł

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020