Wyremontujemy chodniki

Podpisaliśmy umowę na remonty kilku chodników na drogach wojewódzkich w okolicach Torunia. Równe nawierzchnie zyskają między innymi ciągi w Kończewicach, Grębocinie oraz Dobrzejewicach.

Wyremontowany ciąg pieszo-rowerowy w Kończewicach (od strony Chełmży)  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 będzie uzupełniał budowaną obecnie ścieżkę rowerową z Kończewic w kierunku Nawry. Betonowa kostka zostanie przełożona na całej długości odcinka o długości prawie 900 metrów.

Kostka chodnikowa ma zastąpić zniszczone płytki w centrum Grębocina wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552. Nowy chodnik będzie uzupełniał wcześniej przebudowany ciąg pieszo-rowerowy. Remont zaplanowano na długości ponad 600 metrów.

Naprawę przejedzie również chodnik w Dobrzejewicach biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku prawie 500 metrów. Łączy on między innymi tę miejscowość z parkingiem przy cmentarzu.

Prace remontowe realizowane będą jeszcze przed wakacjami. Pochłoną 615 tysięcy złotych. Wykonawcą w drodze przetargu została firma Transbruk z Pigży. Udzieli ona 4-letniej gwarancji.