Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy logo Favicon

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

Remont ul. Podgórnej w Brodnicy

Ostatnie prace na turbinowym rondzie

Droga pieszo rowerowa w Bladowie

Szósta edycja Drogowej Inicjatywy Samorządowej

Zamknięcia na DW nr 250

Most w Byszewie

Przebudowa mostu w Byszewie